Khai thác các khoảng thời gian trống trong kinh doanh spa

Spa của bạn luôn có những giờ thường xuyên vắng khách, đúng hơn là không có khách. Đó chính là những khoảng thời gian trống hay còn gọi là giờ trống. Những khoảng thời gian mà bạn vẫn trả tiền thuê nhà, trả lương… Nhiều Spa đã tạo nên chính sách GIỜ VÀNG tức là giảm giá […]